Regulamin

Działanie naszego serwisu opiera się bezpieczeństwie jego użytkowników i elementarnych zasadach współpracy biznesowej. Obecnie nasz dział prawny pracuje nad spójnością wszystkich zapisów z przepisami prawnymi państw Unii Europejskiej objętych zasięgiem działania naszego serwisu. Zupełna treść regulaminu serwisu zostanie opublikowana na naszym serwisie w niedługim czasie, a jego zapisy zostaną przedstawione wszystkim użytkownikom serwisu. Zespół prawny AutoTranzyt dziękuje z góry za wyrozumiałość, zaznaczając, że prace nad detalami regulaminu są prowadzone w trosce o najwyższy poziom usług naszego serwisu.